2005-07-10

Bistånd sänker Afrika?

Är det inte fantastiskt hur vi människor kan övertyga varandra genom argument och en förmåga att förklara. Jag blev nyss starkt påverkad av James Shikwati som i en intervju i Spiegel ber västvärlden att för guds skull, sluta med allt bistånd.

Jag ska läsa igen och begrunda och jag rekommenderar er att göra detsamma. Mycket bra och intressant.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller helt med dig Mathias, ang James Shikwati's analys.

Men din inledningsmening emotsägs dessvärre realiteten under ett antal decennier.

Det finns skäl för att det har gått som det gjort med alla biståndsprojekt, och för att det fortfarande är inne på samma riktning (även om det har skett tillnyktring) men mekanismerna som ger upphov till det är av annan art än det som påverkar dig:

En rationell analys av vilka orsaker och vilken verkan som är relevanta för det påstådda målet, dvs minskning av fattigdomen i Afrika.

Mathias Sundin sa...

Jo, det har du helt klart en poäng i. Om man nu köper det Shikwati säger så är det väl snarare tragiskt att vi inte tar till oss bra argument och inte baserar våra beslut på fakta.

Men jag är annorlunda, det var det som jag var fascinerad över =))

Anonym sa...

Jag var väl inte alldeles glasklar i min kommentar igår natt, Mathias (även om du nog uppfattade budskapet)

Min poäng, den svårare, var att västvärldens 'ledare' G8 Bob Geldof mfl agerar i någon mening rationellt när de driver sina agendor. Det är människor som är beroende av en bred publik uppslutning eller en plattform byggd först och främst på mångas känslor (här: medkänsla, dåligt samvete, skuld, välvilja, önskningar tillhörighet, beskyddarkänslor, kulturell överlägsenhet osv) Och inte på en kylig analys om de faktiska och centrala orsakerna, samt vem som är ansvarig för vad och vem som behöver och kan åstadkomma och göra vad i Afrika.

Det som oroar mig mest är när även insiktsfulla politiker slår in på den vägen och spelar det spelet. Att polulister gör det är helt väntat, och inte sällan behöver dessa inte ens dagtinga med sin moral eftersom de oftare omfamnar simplistiska förklaringsmodeller.

Det är när de som tänkt längre, bortom den publikknipande retoriken, när de väljer den vägen också som jag blir bekymrad. Det är precis som dessa då också givit upp hoppet att människor kan nås ochj övertygas med argument byggda på rationell saklighet och faktiska förhållanden och orsakssamband.

Då blir dessa inte bättre än de eliter som har velat 'styra' hela samheällen från vänsterperspektiv.