2005-06-22

Viktigare än skuldavskrivning?

En rapport från Oxfam och Amnesty menar att G8-länderna (som ska skriva av skulderna till flera fattiga länder) står för 80 procent av världens export av vapen och fortfarande säljer vapen till länder som Burma och Sudan.

Jag vet inte om det är viktigare att stoppa den export än att skriva av skulder, men nog ska väl båda saker gå att göra samtidigt. Precis som att Kina inte ska få köpa vapen av EU-länder så ska inga andra diktaturer heller det. Handel är bra, men inte vapenhandel.

(Fotnot: Både Oxfam och Amnesty har inte superhög trovärdighet hos mig just nu, så ta rapporten med en nypa salt)

Inga kommentarer: