2005-06-20

Tänk så smart det fungerar

Merit Wager skriver om Finland och estländska byggarbetare. När denna kvalificerade arbetskraft åker till Finland för att jobba blir det brist i Estland, det innebär att lönerna pressas upp, och anledningen att flytta till Finland blir mindre. Det kan jag lova är en bättre garant för ökad lön än alla fackföreningar i världen.

Finland får billig arbetskraft så de kan bygga billigare hus. Estland får mer kvalificerad arbetskraft och dessutom högre löner. Alla vinner. Tänk så smart det fungerar.

(Via Frykman)

Inga kommentarer: