2005-06-12

Skuldavskrivningsvinster försvinner i korruption?

SR har ett inslag om skuldavskrivningen som G8-länderna enades om, bl a tar de upp att Uganda (som ingår i programmet för HIPC, se nedan) var det första land som fick skulderna avskrivna 1998. Det ledde till att en fjärdedel av statsbudgeten frigjordes och kunde satsas på annat som skola, men också att hälften av dessa pengar försvann i korruption.

Det är en av riskerna med skuldavskrivning, och samma sak gäller för bistånd i form av pengar.

Dick Erixon tar detta som intäkt för att totalsåga skuldavskrivning, men jag tycker ändå att det är moraliskt riktigt och dessutom bra - om det inte blir så att pengarna korrumperas bort - för att en ny regim som är demokratisk och försöker göra det bättre i landet ska inte behöva drabbas av tidigare diktatorers idiotier.

Jag håller med Dick om att det bästa för länderna är att få ett bra juridiskt system (som jag skrivit tidigare) men det finns ingen motsättning i de två. Rimligtvis borde det vara lättare än när ett land inte måste lägga en stor del av budgeten på att betala skulder.

Det är oroväckande att ett land som ingår i HIPC har så mycket korruption. Om någon vet mer om hur det gått för andra länder i HIPC-programmet eller mer exakt vad det programmet går ut på så hör gärna av er eller skriv en kommentar.

Inga kommentarer: