2005-06-13

Propagandan som slår fel

UNICEFs senaste rapport säger att en kvarts miljard barn tvingas arbeta och det är vad de väljer att lyfta fram till pressen. Det är naturligtvis inte bra, men med tanke på att andelen barn som tvingas till arbete har halverats senaste 20 åren så är siffran snarare positiv - eller i alla fall utvecklingen.

Samma metod använder sig miljörörelsen av. Ständigt olika domedagsprofetior och dåliga nyheter. Det är ett effektivt sätt att få rubriker, men ett dåligt sätt att lösa problemen.

Om vi tror att allt vi gör är dåligt för miljön eller barn i fattiga länder så kanske vi ändrar på oss trots att utveckligen är positiv och det ständigt blir bättre. Ska man kunna läsa problem så måste man också veta vad problemen är. Hittar man på lösningar till problem som inte existerar eller ser annorlunda ut så blir dessa lösningar fel.

Johan Norberg är inne på samma sak i sin post om saken.

Inga kommentarer: