2005-06-18

Paradigmskifte

Förra året hände något historiskt i Sverige. För första gången var antalet högutbildade högre än antalet lågutbildade. Aldrig någonsin tidigare i Sveriges historia har det varit så.

Att hitta denna historiska nyhet bland all knastertorr statistik hos SCB känns märkligt. Man har ett tag pratat om ett paradigmskifte, att vi byter samhälle, skulle man kunna kalla det. Vi går från industri- till kunskapssamhälle. Detta skifte inträffade alltså förra året. När vi i historieböckerna om 50 år kommer läsa om övergången från industri till kunskap så kommer det för Sveriges del vara nu som är den punkten.

Ni märker att jag är fascinerad. Vikten av att fortsätta denna vandring är stor. Det betyder att vi måste fortsätta öppna oss mot omvärlden, inte se de nya länder i Östeuropa som våra fiender. De går bara igenom samma utveckling som vi har gjort. Snart är de ifatt oss på rekordtid, men de blir inte våra fiender för det. De är och förbli samarbetspartner som gör att vi i Sverige får lättare att fortsätta vår utveckling. Men bara om vi just ser dem som vänner och inte fiender. Vi får inte kasta ut lettiska byggarbetare och stänga våra gränser. Från 1870 till 1950 hade vi högst tillväxt i hela världen. Det berodde på liberalismen. Det är dags att återgå till det och fortsätta in i det nya samhället.

Inga kommentarer: