2005-05-15

Irak-kriget var rätt

Jag var en av de som från början var mot ett Irak-krig, men har svängt. Jag störde mig väldigt på USAs sätt att driva igenom kriget, men är idag tacksam att de gjorde det. Hur som helst så har det kommit en FN-rapport som redogör för hur många som förlorat livet i kriget. Med 95 procents sannolikhet är det ca 24 000 personer. Det är en enorm skillnad mot de över 100 000 som vänster påstår varje gång de nämner kriget. Men ändå en skrämmande hög siffra. 24 000 människor som har dött. Tänk på alla som de lämnat efter sig. (Läs mer hos Alicio)

Men. Det finns ett stort men. Oskar Lidåker formulerar det mycket bra:

"[D]e civila offren väger naturligtvis tungt. Men inte lika tungt som de offer fortsatta sanktioner och Saddamvälde hade krävt (inkl. möjligheterna till nya folkmord), ett eventuellt återuppbyggande av massförstörelsevapenarsenalen, ett överflyttande av kontrollen över tyranniets maktapparat till Saddams son vid hans död, den uteblivna demokratiinjektionen i en av världens mest demokratifattiga regioner och inte minst de uteblivna möjligheterna för irakierna att bygga sig en egen framtid i fred och frihet."

5 kommentarer:

Dennis sa...

"Med 95 procents sannolikhet är det ca 24 000 personer."

Nej, med 95% säkerhet ligger siffran mellan 18000 och 29000.

För övrigt är det inte nödvändigtvis så att den nya studien motsäger den som var i the Lancet eftersom de mäter olika saker. ILCS frågar efter krigsrelaterade dödsfall, dvs en delmängd av de som Roberts et al frågade efter. De 98000 som nämndes i the Lancet gällde alla sorters dödsfall.

Se mer här.

Mathias Sundin sa...

Okey, tack för det.

Jag läste din och Alicios diskussion där.

Jefferson Smith sa...

Och sen när är ca 24000 inte samma sak som 18000-29000?

Niklas Frykman sa...

Enligt min kunskap i matematik ska 24 000 tolkas som ett tal mellan 23 500 och 24 500. Det andra intervallet är betydligt större.

Jefferson Smith sa...

Det stämmer frykman. Men detta är ingen matematisk uppsats, och dessutom står det "ca" före.