2005-05-22

Den verkliga arbetslösheten

Danne Nordling är en av de bloggare som jag numera läser med största intresse. Han förklarar komplicerade saker på ett enkelt sätt och är noggrann i sina inlägg. Mest intressant är hans inlägg om arbetslösheten. Han menar att den verkliga arbetslöshten ligger på ca 15%.

Konjunkturinstitutet menar att 1 065 000 personer (omräknat på heltid) kommer vara borta från arbete 2005. Dessa kallar Nordling för icke-arbetande och är fördelade såhär:

Sjukskrivna (med sjukpeng) 213 000
Förtidspensionerade 459 000
Öppet arbetslösa 201 000
Arbetsmarknadsåtg 108 000
Tar emot socialbidrag 84 000
Summa icke-arbetande 1 065 000

Försäkringskassan har utrett och kommit fram till att ca 60% av de sjukskrivna skulle kunna arbeta. Nordling antar att något liknande gäller för de förtidspensionerade och om man räknar att hälften av de sjukskrivna och förtidspensionerade skulle kunna arbeta blir det 106 000 respektive 229 000 personer. Den totala summan arbetslösa blir då 728 000 personer, eller 14,7%.

Inga kommentarer: