2005-04-10

Personval och partiledare

Jag ska verkligen inte göra det till någon vana att skriva om folkpartiets interna arbete, men igår hade vi årsmöte för länsförbundet (Östergötland) och jag hade två intressanta motioner med.

Motion ett
Den ena handlade om att provvalet till riksdagslistan skulle ersättas med ett riktigt personval, den som får flest röster hamnar längst upp helt enkelt. Idag inom de flesta partier så är provvalet en rekommendation från medlemmarna, men sedan kan valberedningen och de ombud som tillslut fastställer den ändra precis hur de vill. Jag ville ge medlemmarna hela den makten.

Huvudsakligen menade motståndarna att "partiet" måste ha inflytande ifall medlemmarna röstar "fel". Om det skulle råka bli tre flintskalliga män från Norrköping i toppen måste "partiet" gå in och rätta till det. Jag menade på att medlemmarna är partiet, inte partitoppen. Och drar man deras resonemang vidare borde vi ha någon slags begränsning på vilka partier som röstas in i riksdagen också.

Det blev votering och jag förlorade med 26-27.

Känns lite bittert, men när jag skrev motionen trodde jag inte för en sekund att det skulle gå att få igenom den, så till viss del är det ändå en framgång.

Hade den gått igenom hade det inneburit en smärre revolution. Vi hade fått en häftig intern valrörelse, det hade blivit dynamik och mer spännade och större anledning att vara med i partiet.

Idag ligger en väldigt stor del av makten på partiledningen, både på riks- och kommunalnivå. Inte minst genom det stora partistöd som totalt uppgår till ca en miljard kr, varje år. Partiledningen anställer tjänstemän, bestämmer vilken ordning du står i på listorna. Håller du dig inte väl med ledningen så är du körd. Denna motion kunde ändrat en del på det.

Motion två
Den andra motionen var i samma anda som den första. Att partiledaren i folkpartiet utses genom att alla medlemmar får rösta. Det skulle också kunna leda till intern häftig valrörelse om det är strid om positionen. Det gör också att partiledaren måste synas bland gräsrötterna och förankra sina åsikter. Och inte minst ökar det medlemens makt, och därmed anledning att vara medlem.

Större framgång här, ett enhälligt bifall och en motion ska nu lämnas in till folkpartiets landsmöte. Tänk om den skulle gå igenom.

12 kommentarer:

AndersML sa...

Synd att inte båda gick igenom. Men det såg ganska ljust ut ett tag när K-G gick upp.

Mathias Sundin sa...

Pierre: Det kom upp ett sådant förslag, men det innebär egentligen kvotering. Jag var dock försiktigt positiv till det. Men ska ta mig en rejäl funderare. Var tvungen att ta ställning snabbt och påverkades säkert av möjligheten att få igenom motionen, vilket hade varit bättre än att behålla nuvarande system.

Anders: Ja, synd att lunchen kom emellan. Annars hade det nog tippar över åt andra hållet.

Niklas Frykman sa...

Den andra idén är bra.

Den första är jag mer tveksam till. Principen är klockren men i praktiken skulle det bli problem. Mest för att medlemmarna inte alls motsvarar våra väljare. Iaf här i Eskilstuna är folkpartiets medlemmar oftast 70 eller över, medan väljarna har tyngdpunkten kring 35-40. Medlemmarna är oftast inte aktiva och vet överhuvudtaget inte vilka de nya, duktiga förmågorna är. Med absolut makt för medlemmarna skulle yngre förmågor få svårare att hävda sig, och det skulle därmed bli svårarae att få nya medlemmar.

Anonym sa...

båda idéerna är stora steg i rätt riktning. att hålla kontakt med väljarna (ffa inte kunna komma undan med lögner) är vad hela valsystemet borde uppmuntra.

Pierre, som jag skrev hos dig så röstar jag personligen inte på en person för att det är en man, kvinna, mörkhårig, ljushårig, kort eller lång, utan enbart baserat på deras åsikt och därigenom i viss mån kompetens och kunnande. om man gör kvoteringskriterierna tillräckligt detaljerade landar man till sist på att varje medborgare måste ha en egen representant (eftersom vi är unika), och hur praktiskt och demokratiskt är det? vi tänker inte lika för att vi är män, du och jag, vilket vi väl ganska klart kan konstatera?

tanken är säkert god, men den befäster bara skyttegravskriget.

Anonym sa...

Pierre, Snöfallet, Mathias ..

Efter tillräckligt detaljerade indelningar efter olika egenskaper, åsikter osv hamnar man i situationen att varje person skall ha en egen företrädare.

Egentligen anser jag att det är en helt förträfflig princip. Denna person bör i mitt fall givetvis vara jag själv, och likadant borde varje annan person få vara sig själv!

Vidare borde dessa 'representanter' (dvs individerna själva) i möjligaste mån få fatta de beslut som rör just denna 'grupp' i total enighet, och oberoende av vad andra 'gruppers' särintressen. So long, fine!

När denna 'gruppindelning' och gruppautonomi accepterats, får olika grupper som har/råkar ha/vill ha/behöver ha gemensamma intressen eller spörsmål, reda upp dem inbördes (alltså utan inblandning av andra 'gruppers' särintressen).

Som jag ser detta skulle en sådan 'representation' minimera konflikterna i samhället, iaf bland nästan alla hederliga och legitima 'grupper'

Mathias Sundin sa...

Frykman:

Visserligen är en stor del av medlemmarna äldre, och kanske skulle rösta på de äldre och etaberlade, men det är inte riktigt min erfarenhet. Dessutom är det ingen skillnad mot hur listorna ser ut idag, där de äldre rutinerade ofta toppar. Det gäller att ha bra kontakter med valberedningen och det har de.

Anonym sa...

till Jonas

jo, direkt demokrati hade smakat hallon, men frågan är om Svensson (och IT-infrastrukturen) är mogen för det. min främsta invändning är kvaliteten på den svenska skolan när det gäller att frambringa kritiskt tänkande, upplysta och samhällsengagerade individer. (översittarargument, jag vet... ;)

att börja med bindande folkomröstningar som i Schweiz hade nog varit ett smidigt sätt att introducera lite verklig folkmakt.

Anonym sa...

Snöfallet ... det var väl iofs inte direktdemokrati jag hade i åtanke först och främst. Snarare egenmakt, där varje enskild får fatta de beslut som rör honom/henne själv. Det innebär att väldigt många färre politiker behövs (dessa skulle istället kunna göra någon slags nytta i samhället, fast på den riktiga marknaden är ju just deras speciella förmågor inte spec. efterfrågade). Vi skulle slippa all form av glesbygds-, närings-, bostads-, familje-, arbetsmarknads-, sjukvårds-, skol-, jordbruks-, integrations-, storstads-, jämställdhets- (osv) politik. Fattar ni vilken skillnad i egenmakt det skulle innebära. Vi skulle ha kvar en försvars-, utrikes-, och justitiepolitik, det skulle finnas en energi- och miljöpolitik, samt lite andra myndigheter som kemikalieinspektionen och livsmedelsverket (fast med tydligare direktiv).

Direktdemokrati angående tvingande lagar som gäller andra!? Jag vet inte. Men visst kommer IT tekniken att göra det möjligt att individuellt välja storlek på (Den personliga) välfärdsstaten, om det nu vore eftersträvansvärt. Jag tror dock inte att polikerna vill dithän.

Jag tror dock att det kommer att bli större polarisering mellan politik och undersåtar framöver. Och jag tror dessvärre att man från politiskt håll försöker öka polariseringen mellan undersåtarna för att avstyra kritik mot den egna kadern. Typ, glesbyggd mot stad, arbetslös mot anställd, man mot kvinna, privat mot offentligt, besuttna mot avsaknad av besparingar osv.

Egentligen behövs det inte så många politiska beslut om de rådande lagarna är väl utformade. Det är för att hantera civilrättsliga tvister som det behövs ett rättsväsen och för dem som bryter mot mer uppenbara brott.

Mathias Sundin sa...

Ja, självklart ska vi ha ett renodlat personval, men det kan vi tyvärr inte bestämma i fp Östergötland. Däremot kan vi bestämma att ha personval inom partiet, vilket alltid är något.

När du säger att en minoritet av fps sympatisörer inte ska bestämma så håller jag med, men nu är denna minoritet ännu mindre, eftersom det är en valberedning och ombud som gör det. Visst vore det häftigt med primärval för registerade sympatisörer.

Men vi får ta en sak i taget, uppenbarligen.

Anonym sa...

till Jonas

jag håller fullständigt med om att ju mindre regleringar desto bättre. staten bör bara ägna sig åt drift av just polis, försvar, rättsväsende och granskning som du säger.

men jag tror att en mer realistisk väg dit än att dagens politiker självmant formulerar en benhård konstitution, är att få igång engagemanget gradvis, tack vare teknologin och mer ansvarskännande.

härligt vore om vi kunde betala skatt frivilligt i första hand - t.ex via en central webbplats där de största givarna får sitt namn rosat - och "solidariskt" i andra om det inte skulle räcka. på så vis kanske det skulle bli hedervärt att vara rik igen. drömma går ju. =)

Anonym sa...

Snöfallet, Strategin för att förbättre samhället och verka för mer goda principre i politiken (och då mindre politik människors tillvaro) är givetvis extremt intressant och ängelägen.

I denna sträng är det lite off-topic dock.

Jag har funderat en hel del på vad som skulle vara en gångbar politisk strategi (för de borgerliga, och om jag nu hade varit politisk strateg för någon av dessa). Ikväll debatterade jag detta med SvD:s chef.red. Och man får nog konstatera att där finns ingen uppenbar väg framåt. Det är träget arbete, på många fronter och av många engagerade som möjligen kommer att leda till bättre politik.
Med tanke på var vi står idag är det en lång väg att gå. Vi får fortsätta denna diskussion i många fora!

Anonym sa...

jo, vi har nog snöat iväg lite. en av mina specialiteter. ;)

"Det är träget arbete, på många fronter och av många engagerade som möjligen kommer att leda till bättre politik. ... Vi får fortsätta denna diskussion i många fora!"

indeed. skam den som ger sig!