2005-03-17

Startlag

Blir det maktskifte 2006 kommer vi se en startlag som till motsats mot regeringens stopplag vill göra det lättare med privat drift inom sjukvården. Alliansen presenterar förslaget i en gemensam motion.

Lysande! Förhoppningsvis gör detta att moderaterna inte kan backa och säga att det väl inte är så där värst viktigt med privata alternativ och konkurrens inom vården.

Inga kommentarer: