2005-03-18

Hur många myndigheter finns det, egentligen?

Det verkar inte vara många som vet det. Henrik Alexandersson berättar en rolig historia om hur Statsplaneringskontoret försöker ta reda på hur många myndigheter det egentligen finns. Dom har lite humor där i alla fall.

Annars är väl det mest logiska att skapa en ny myndighet med uppgift att räkna de andra myndigheterna. Eller om det verkligen krisar - en nationell samordnare. Det finns nämligen tre steg i krishantering i Sverige:

Mindre kris - tillsätt utredning
Ganska stora kris - skapa myndighet
Enorm kris - tillsätt en nationell samordnare

4 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Skulle vara trevligt med en färgskala på det där, enligt amerikanskt mått.
Lite småkul grej om det skulle blinka till i TV-rutan då och då: "Vi går nu till SKIFFERGRÅ, och imorgon presenteras den nya myndigheten [whatever]"

Om inte annat så är det något som borde plockas upp i bloggosfären

Mathias Sundin sa...

Förstår inte riktigt.

Daniel sa...

Antar att Robert syftar på de "terror-färgskalor" som finns i USA. Från 1 till 5, där orange färg betyder förhöjd risk för terroristattacker och röd färg typ: "snart smäller det så in i h-vete!"

Anders Ekman sa...

Enligt Statskontorets kartläggning "Statsförvaltningens utveckling 1990 – 2005" (2005:32) har myndighetsantalet i Sverige sjunkit från 1394 statliga myndigheter år 1990 till 552 statliga myndigheter den 31 maj 2005.

Det överensstämmer inte med den mediala bilden eller vad folk i allmänhet tror. Men att myndigheterna blir färre och färre kan bero på flera saker. Flera av affärsverken och annan statlig affärsverksamhet har bolagiserats. I syfte att skärpa kontrollen av budgetutvecklingen har flera institutionella förändringar av budgetprocessen genomförts. IT-utvecklingen och EU-medlemsskapet har också förändrat förutsättningarna för den svenska statsförvaltningen.

Det sätt på vilket statsförvaltningen har utvecklats kan förklaras av en strävan att renodla förvaltningen, tydliggöra den politiska styrningen av förvaltningen samt strävan att öka samverkan inom staten och med aktörer utanför staten. Det övergripande målet har varit att få en effektiv, rättssäker och demokratisk statsförvaltning i enlighet med de gällande politiska ambitionerna för statsförvaltningen.

Och ärligt talat, om man tänker efter... nog behövs väl också myndigheter som verkställer politiska beslut om man vill ha en demokrati värd namnet...?

Med vänlig hälsning

Anders Ekman