2005-03-24

Korseld med Nyamko

Nyamko har på ett suveränt sätt försvarat integrationsgruppens 25-punktsförslag och gör det igen i SVT24s Korseld. Ena utfrågaren är utmärkte bloggaren Håkan Jacobsson.

Han frågar om retoriken och sättet att lyfta upp förslag. Jag tycker väldigt många inte klarar av att skilja på sakerna som Håkan verkar kunna göra. En sak är retoriken och oron att folkpartiet ska bli för kära i den här typen av förslag eftersom det ger stort mediautrymme och framgång i opinionen. En annan sak är själva förslagen. De går inte riktigt att diskutera samtidigt och är inte samma diskussion.

Tyvärr är Rikard Palms introduktion otroligt missvisande och helt felaktig. Han säger att folkpartiet vill att invandrare ska göra en arbetsinsats för att få socialbidrag och att invandrare ska kunna utvisas om de begår grova brott.
Vad gäller socialbidrag är det arbetslösa oavsett om de har utländsk bakgrund eller inte som ska göra en arbetsinsats. Det är en enorm skillnad. Det andra är att utländska medborgare ska kunna utvisas, inte invandrare. Det är också en enorm skillnad.

Se tisdagens Korseld.

Inga kommentarer: