2005-02-08

Ödesval

Att ta till ordet ödesval känns kanske lite överdrivet, men låt oss tänka över vad som faktiskt står på spel.

Enligt regeringens egen långtidsutredning så brakar det nuvarande systemet ihop runt 2020 om ingenting görs. Genom att andelen äldre blir större och större så kommer kostnaderna öka kraftigt samtidigt som intäkterna minskar. Egentligen finns det två vägar ur knipan, höj skatterna så att vi har råd att betala kostnaderna eller gör om systemet.

Socialdemokraterna är naturligtvis mycket väl medvetna om de kommande problemen och jag har länge trott att de tänkt göra om systemen. Pär Nuder har bl.a. haft rollen att titta över sådana frågor och att han sedan blev finansminister talade sitt tydliga språk. Jag är något mer frågande idag för retoriken är förvånansvärt mycket vänster. Att sossarna pratar om höjt skattetryck är en sak, de måste höja skatterna för att klara kostnaderna de närmaste åren. Men att de även ger sig på privata intressen inom vård och skola är märkligt. En omställning av systemet skulle rimligtvis öka de privata intressena och föra över ansvaret mer på individen och mindre på staten. Att då ge sig på friskolor och privata sjukhus verkar vara att skjuta sig i foten.

Jag har nämligen svårt att tro att sossarna verkligen tycker att ett ökat skattetryck med tio procentenheter är lösningen, som Göran Persson pratade om i Harpsund i somras. Men kanske var det inte bara den onda höften som gjorde att han ville skatta ihjäl oss, kanske blir det faktiskt sossarnas inriktning de närmaste åren.

Är det så, så har vi just ett ödesval framför oss. Om Sveriges lösning på "åldersproblemet" blir att höja skatterna och förbjuda vinster inom vård, skola och omsorg är vi inne på en riktigt farlig väg. Det kommer sluta med katastrof.

En cynisk tolkning är att sossarna är fullt medvetna om att detta är vägen mot helvetet, men tänker vinna detta val. Göran Persson tänker inte sluta som en dubbelförlorare. Eftersom borgerligheten har flyttat inåt mitten så är hans chans att flytta vänsterut, även om retoriken han använder nu gör det mycket svårare att få tillstånd den systemförändring som är ett måste efter valet.

Ödesval är inte en helt felaktig beskrivning.

3 kommentarer:

Erik Starck sa...

Att systemet "brakar ihop" har man läst på flera ställen, men vad exakt innebär det egentligen? Det är ju inte så att plötsligt en dag slutar pensionerna och lönerna i offentlig sektor att komma. Så, vad händer egentligen?

T.ex. kan man tänka sig att utlandsskulden måste öka, vilket leder till ökade räntor, vilket leder till allt större utlandsskuld osv. Då blir det allt mindre pengar ute i samhället vilket borde pressa upp priserna samtidigt som ens pengar blir mindre värda. Inflation, alltså?

Eller? Vad händer (eller snarare: håller på att hända) egentligen, när systemen "brakar ihop"?

För övrigt tror jag att varenda val framöver kommer att kännas som ett ödesval. Detta tack vare den acceleration av samhället som pågår.


Erik
framtidstanken.com

Martin Karlsson sa...

Systemet brakar givetvis inte ihop, det är bara folk med politiska avsikter, som inte förmår argumentera för sin sak, som påstår det. Sverige hade världens äldsta befolkning mellan 1980 och 2000, men nu ligger flertalet av EU:s länder betydligt sämre till. Pensionsreformen fixade en hyfsat rättvis fördelning av bördan mellan yngre och äldre (dessutom innebär den partiella fonderingen ett skydd mot demografiska problem).

Andelen av BNP som går till sjukvård och äldreomsorg kommer att öka med 20-30 procent (obs ej precentenheter) d v s från drygt 10 procent av BNP till cirka 15. Samtidigt minskar barnrelaterade kostnader, så över lag är det ytterst små förändringar vi snackar om.

Men vänstern hittar givetvis gärna svepskäl till att höja skatterna och högern lider tydligen brist på argument för att skära ner på välfärdsstaten, så för båda blir åldrandet en välkommen spik som man kan koka alla möjliga sorters soppor på.

En sak som möjligen kan skapa problem är om framtidens pensionärer har högre förväntningar eller är mer politiskt mobiliserade än tidigare. Men å andra sidan har ju vi yngre allt större möjligheter att rösta med fötterna.

Håkan sa...

Skrev en kommentar här.