2005-02-18

Demokratiernas förbund skulle klara Iran

Peder Hyllengren och Johan Ingerö pläderar på ett övertygande sätt för att ett Demokratiernas förbund borde bildas. Inte som i FN idag där diktaturer har minst lika stort inflytande som demokratier.

Hade det varit ett Demokratiernas förbund som agerat i Afganistan och Irak hade det funnits kapacitet att sätta press på Iran. Visserligen är det mycket riktigt så som Fredrik Nyman skrev i kommentarerna till mitt inlägg om Iran, att det framförallt är USA och Storbritannien som har stor militär kapacitet och att de andra NATO-länder är rätt klena. Men i ett Demokratiernas förbund hade kanske inställningen varit annorlunda, när uppgiften att faktiskt försvara demokratin hade varit tydligare.

2 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

"Klara Iran", avses därmed att Rysslands export av kärnkraftverk till Iran stoppas?

Kommer i så fall detta "demokratiernas förbund" att ta hand om diktaturen Pakistans konstaterad innehhav av kärnvapen? Och i så fall, hur kommer det att gå till?

Att Folkpartiets Norrköpingsordförande är för en nedläggning av FN, får ju en att höja lite på ögonbrynen.

Innebär detta nedläggande av FN också att FN:s atomenergiorgan IAEA ska läggas ner? Och att den övervakning som IAEA idag har av stater som du säkert inte anser kvalificera för medlemskap i "demokratiernas förbund", att den övervakningen ska läggas ner?

Mathias Sundin sa...

Med klara Iran, menar jag att stoppa Iran från att skaffa kärnvapen.

Jag har klar ståndpunkt i om FN ska läggas ner eller bara reformeras. Men ett Demokratiernas förbund är en tilltalande idé. Exakt hur det ska fungera saker som IAEA vet jag inte. Jag är tilltalad av idén, har inte en färdig handlingsplan hur det ska gå till.