2005-01-09

Bäst koll på valet

Bäst koll på valet i Palestina, har Alicio. Han fortsätter också sin punktmarkering av TT och deras märkliga telegram.

Inga kommentarer: