2004-12-28

Feltänkt av Fred

Fred Kindle, tillträdande VD för ABB, varnar för att vi i Västeuropa kommer få sänkt levnadsstandard och längre arbetsdagar, som en följd av konkurrensen från bland annat Asien.

Han kan ha rätt, om det är så att vi tuffar på som nu. Men jag tror hans resonemang bygger på ett feltänk som anti-globaliseringsmänniskorna också gör. Att allting är ett nollsummespel och att vi måste bli fattigare för att någon annan ska bli rikare.

Vi kommer inte behöva sänka våra löner, jobba längre eller sänka vår levnadsstandard för att kunna ha låg arbetslöshet i Europa. Men däremot måste vi ha ekonomier som skapar nya jobb. Om vi ska konkurrera om fabriksjobb så kan vi till viss del göra det med bra teknik och hög produktivtet, men de kommer i fatt där också. Ska vi behålla dom jobben så får vi göra som Fred Kindle säger. Men det verkar ju ganska dumt, när vi kan göra som vi alltid gjort, och sett till att skapa nya jobb.

Webmaster fanns inte för 50 år sedan och fabriksarbetare fanns inte för 500 år sedan.

Inga kommentarer: