2004-10-18

Snömos

Jag tror jag håller med Bo Rothstein i precis allt han skriver idag på DN Debatt. Han förklarar varför vetenskapligt snömos styr genusforskningen och varför det är fel med den statliga myndigheten Nationella sekretariatet för genusforskning.

Myndigheten utgår från att skillnader mellan könen inte beror på biologi, utan är socialt och kulturellt konstruerade. Rothstein argumenterar effektivt varför varken det inte går att utgå från något av perspektiven när politik ska formas. Båda kan bli lika fel.

Dessutom sätter det ett farligt prejudikat, med en myndighet som är till för att påverka forskningen utifrån en fastlagd åsikt. Moderata riksdagsledamöter har motionerat om en myndighet som ska upplysa om fördelarna med globalisering och frihandel. Jag gillar bådadera men tycker verkligen inte staten ska inrätta myndigheter som är till för att sprida den åsikten.

Läs hela Rothsteins inlägg och bli inte provcerad, det är en akademiker som argumenterar.

Inga kommentarer: