2004-07-14

Konstitutionsändring stoppas

Det verkar som om förslaget att förbjuda giftermål mellan homosexuella inte går igenom. En klar majoritet i senaten är mot förslaget och det krävs 2/3 för att det ska gå igenom. Idag är det upp till varje stat att avgöra, men regeringen Bush vill sätta sig över staterna genom att ändra i konstitutionen.

Trots den väntade förlusten tror Bush-gänget att det kommer hjälpa honom i viktiga stater. Det kan säkert stämma, men överlag tror jag, som jag skrivit tidigare, att det är ett taktiskt misstag.

Inga kommentarer: