2004-07-30

Inte ens hot om sanktioner

Efter påtryckningar från bla Kina och Ryssland så har man ändrat i resolutionen mot Sudans regering. Förut hotades regeringen med sanktioner om den inte fick stop på dödandet inom 30 dagar, nu står det bara åtgärder istället. USA har hårdast drivit på för en tuffare resolution innehållandes ord som misstänkt folkmord, men har fått backa för att få igenom den.

Sudans regering är själaglada över resolutionen och det borde väl räcka för att inse att den är värdelös.

Inga kommentarer: