2004-07-12

Bush gör ett misstag

Jag tror att George Bush håller på att trampa rejält snett när det gäller frågan om homosexuellas rätt att gifta sig. Han är så stark motståndare till gay-giftermål att han vill ändra i konstitutionen för att förbjuda det. Idag är det upp till varje enskild stat att bestämma hur de vill ha det. Nästan 40 stater har också förbjudit det redan.

John Kerry säger att han också tycker att giftermål är till för man och kvinna, men att varje stat ska bestämma själv.

Bush-lägret kritiserar Kerry för att vilja ha en större stat, högre skatter osv. När de nu vill att regeringen i Washington ska bestämma en sån här fråga tappar de mycket trovärdighet. Så fort den kritiken kommer från Bush kan Kerry dra upp den här frågan i kampanjen.

I opinionsundersökningar är en majoritet mot gay-giftermål, men vill att staterna själva ska bestämma. Så använder Kerry den här frågan på rätt sätt kan det få stor betydelse andra november.

Inga kommentarer: