2004-06-29

Kerry vs Bush

CBS presenterar idag sin månatliga undersökning av opinionen inför presidentvalet i november.

Som Dick Erixon påpekar så förvränger naturligtvis svenska medier den. Undersökningen visar att Bush har hämtat in Kerrys försprång, men SVD, DN och DI pekar på att hans approval rating är den lägsta någonsin, vilket inte ens stämmer om vi ska vara korrekta. Den var en procentenhet lägre förra månaden, men är väldigt låg. Men trots det, så hämtar alltså Bush in försprånget och ligger endast en procentenhet efter Kerry.

Undersökningen är väldigt intressant. Jag har tidigare menat att Irak-kriget och ekonomin är två avgörande frågor (krävs iofs inget snille för att tänka ut det). 23 procent tycker kriget är viktigaste fråga, tätt följt av ekonomin och jobb med 20 procent. Hälso och sjukvård kommer på tredje plats men blir viktigare jämfört med förra månaden, samtidigt som kriget och ekonomin blir mindre viktigt.
Troligen därför att överlämnadet av makten ger positiva signaler från Irak och ekonomin går som tåget. Befolkningen riktar sig då istället på inhemska frågor.
Vem det här gynnar är svårt att säga. Att hälsofrågor kommer upp borde gynna Kerry men att kriget i Irak och ekonomin går bra, gör att Bush borde plocka poäng i de två viktigaste frågorna.

Det avgörande är troligen Bushs job approval rating, som är mycket låg, 42 procent. Dock ökar omdömet hur Bush hanterar andra viktiga områden, kriget, ekonomin osv. En positiv trend alltså.

Samtidigt känner ca 40 procent inte till något om Kerry. Bland de som gör det så är fler negativa än positiva. Här finns en negativ trend från förra månaden. Om Kerry under tiden fram till valet lyckas framstå positivt så blir det en viktig faktor.

Undersökningen visar också att av de tillfrågade så har 74 procent redan bestämt sig. Troligen är det också de som inte bestämt sig som känner till minst om Kerry.

I övrigt tycker jag mig kunna utläsa att väljarna ser Bush lite grann som fyrkantig. Han har svårare att lyssna på andra åsikter än Kerry, men han är samtidigt mycket mer benägen att hålla fast vid den åsikten, jämfört med Kerry (som av Bushkampanjen framställts som en flip-flopper). De tror också att Bush, i högre grad än Kerry, säger vad han tycker.
Man kanske kan sammanfatta det som så att Bush är lite fyrkantig men man vet vad man får. Säger han en sak så menar han det. Det borde vara en viktig faktor för osäkra väljare. Å andra sidan är det kanske en sån president man vill ha i osäkra tider och om tiderna uppfattas bli mer säkra, så kanske man vågar pröva något nytt.

Bilden av ett splittrat USA är nog starkare nu än för fyra år sedan. Bush lovade att ena landet och det kan man väl inte påstå att han lyckats med. Kerry borde alltså gå till val på samma sak som Bush.

Inga kommentarer: