2013-04-14

Svårt ta tillbaka representanthuset

Cook Political Report har skapat något de kallar Partisan Voter Index, PVI. Det bekräftar vad vi har trott, att det politiska landskapet är mer polariserat än någonsin.

PVI R+5 betyder att den republikanske presidentkandidaten fick 5%-enheter starkare stöd där än för landet som helhet. D+5 betyder följaktligen samma sak för den demokratiske presidentkandidaten.


Kongressdistrikt med röstandel mellan R+5 och D+5 räknar Cook som swingdistrikt. 1998, då PVI infördes, fanns 164 swingdistrikt. Idag, efter 2012 års resultat, finns bara 90 stycken kvar, en minskning med 45%.

1998 fanns 148 solitt republikanska distrikt och 123 solitt demokratiska distrikt, 2012 var de uppe i 186 stycken republikanska och 159 demokratiska.

Medianen för ett republikanskt respektive demokratisk distrikt 1998 var +7 för båda. 2012 var det republikanska mediandistriktet +10 och demokratiska +12.

Dessutom kan vi se att antalet distrikt där en republikan vinner i ett demokratiskt distrikt, och vice versa, har minskat. 1998 vann demokraterna 15 platser av 53 i distrikt med PVI på R+2 till R+5 och 9 av 43 motsvarande republikanska distrikt. 2012 vann demokraterna bara 4 av 36 sådana distrikt och republikanerna noll av 19 demokratiska.

Vad innebär detta?
Att det blir allt svårare för demokraterna att vinna en majoritet i representanthuset.
Republikanerna har länge haft en inbyggd fördel i fler solida distrikt, men den fördelen är större än någonsin nu. Uppgiften är inte omöjlig för demokraterna, men de måste ta en stor andel av de kvarvarande 90 swingdistrikten.

Det behövs någon form av våg (likt 2010 för republikanerna eller 2006 och 2008 för demokraterna) för att majoriteten i representanthuset ska skifta. Att göra det under president Obamas sjätte år vid makten gör det ännu svårare. Något liknande har faktiskt aldrig hänt tidigare.

1 kommentar:

Andreas Adersjö sa...

Du borde ha lagt in lite information om gerrymandering i inlägget. Finns säkert mängder av läsare som inte har koll på vad det är (även om det inte har med slutsatsen att göra från artikeln)

Hittade här ett par extrema exempel som du kanske kan ta upp i ett eget inlägg i framtiden.

http://www.nationaljournal.com/hotline/redistricting/modern-gerrymanders-10-most-contorted-congressional-districts-maps-20120330

Sen, en sökfunktion på sidan hade varit jättebra att ha i framtiden.