2012-09-02

Väljarna har stark känslomässig koppling till Obama

Det var ett historiskt ögonblick när Barack Obama valdes till president, det kan man vara överens om oavsett vad man tyckte eller tycker om honom och hans politik. Att en svart man för första gången intog det högsta ämbetet innebar mer än vi utomstående kan förstå. Han valdes dessutom efter en nästan mytisk kampanj, där tron på hopp och förändring fick miljontals människor att gråta av glädje en tisdagkväll i november för snart fyra år sedan.


Det är inte svårt att förstå att många av dessa väljare fortfarande har en känslomässig koppling till honom och ogärna röstar på någon annan, eftersom då denna dröm, denna historiska händelse då på något sätt minskar i betydelse.

Just det brottas Romney-kampanjen med, mycket väl beskrivet av Greg Sargent i Washington Post och Jim Rutenberg i New York Times.

"Romney’s brain trust thinks voters are reluctant to break from Obama because his initial victory felt historically transformative, and that they need to give voters a way to feel emotionally okay about ending their relationship with him."

Det var förmodligen just det Mitt Romney (och hans strateger) tänkte på när han i talet sa:

"Americans have been patient, Americans have supported this president in good faith. Today the time has come to turn the page.”

Den känslomässiga kopplingen är naturligtvis inte den enda anledningen till att en del mittenväljare fortfarande håller fast vid Obama, men jag tror att det är en dimension.


Inga kommentarer: