2012-01-25

Så kan det låta i oktober också


Stora delar av det tal som president Barack Obama i natt höll till en samlad kongress kommer han upprepa många gånger i valkampanjen.

Det som kommer adderas i höst är tuffare angrepp på motståndarna, även om det fanns lite av det även i natt. Han pekade på att den ekonomiska utvecklingen i USA hade vänt uppåt, och att han skulle göra vad han kunde för att stoppa de som vill gå tillbaka den politik som ledde landet in i krisen. Oavsett vem som vinner republikanska nomineringen så kommer president Obama att den personen vill återgå till samma politik som president Bush.

I övrigt betade presidenten av en lång lista av områden: bin Laden, tillverkningsjobb, insatser mot orättvis handel, flytta tillbaka jobb till USA, arbetsmarknadsåtgärder, energipolitik (vilket han ägnade rätt mycket tid åt och som också är föremål för hans kampanjs första reklamfilm), rättvisare skattesystem där miljardärer betalar lika mycket som vanligt folk (Warren Buffetts sekreterare var på plats) och bin Laden.

Den observante noterade att jag nämnde bin Laden två gånger. Det gjorde president Obama också. Kort i inledningen, och längre i avslutningen. Han beskrev hur Seal Team Six hade gått in, väntan i Vita husets Situation Room (där nog många tänkte på det berömda fotot) och så använde han Seals-teamet för att beskriva hur amerikaner samarbetar trots olikheter och trots olika politiska inriktningar. Ett snyggt och effektivt slut på talet.

Kvällens finaste ögonblick kom innan talet, då president Obama omfamnade Gabrielle Giffords, som snart slutar i kongressen för att rehabilitera sig efter skottskadan.
Talet var tydligt i hur Barack Obama ser på staten. Han ser framför sig en stat som har en aktiv roll. Det lyfte han bland annat fram genom en annan gäst. En kvinna som blivit av med sitt jobb, men lyckats få ett nytt tack vare en arbetsmarknadsåtgärd.

Genomgående var också rättvisa. Ett rättvist samhälle. Det som han inledde i ett tal i Kansas för några veckor sedan.

Det jag saknade var jobb, ekonomi och budgetunderskott. Jobb och arbetslöshet var visserligen återkommande flera gånger, men jag fick ändå inte uppfattningen om att detta var hans stora fokus under det kommande året och under nästa mandatperiod. Ekonomin berörde han mest utifrån handel och budgetunderskottet nämndes i en bisats.
Möjligen försöker han kapsla in debatten och valet i frågor om rättvisa, snarare än jobbskapande. Det är i så fall en riskabel väg eftersom just jobb, ekonomi och budgetunderskott står högst på väljarnas agenda. Rättvisediskussionen är effektiv - om han vinner den. Ett rätt uppenbart påstående, men vad jag menar är att om republikanernas version om klasskamp, class warfare, får fäste hamnar lätt Obama långt ut till vänster i väljarnas syn. Därifrån vinner man inte val.

Vita huset sociala medier-avdelning har jobbat snyggt med talet visade det sig nu när jag letade efter talet på YouTube. De har gjort en "enhanced version" med bilder och det finns även en intressant kortare film och hur det har gått till när talet skrivits.

Inga kommentarer: