2011-04-04

Mannen som ska få Obama omvald

Jim Messina är 41 år gammal. Tidigare satt han 41 steg från Ovala rummet. Nu sitter han i Chicago, 110 mil från Ovala rummet.

Därifrån sköter han president Obamas omvalskampanj. New York Times skriver om mannen som ska bli den nye David Plouffe.

The Fix analyserar elektorskartan för att avgöra Obamas chanser 2012.

Inga kommentarer: