2010-03-20

Crunch time

Det finns två saker man inte vill veta hur de tillverkas: korvar och lagar. Det är nog inga vackra scener som utspelas i Washington just nu när ett fåtal kongressledamöter utsätts för ett enormt tryck i syfte att få dem att rösta ja till sjukförsäkringsreformen. 216 ja-röster krävs. Trolig omröstning är i morgon söndag.

Det hela är inte helt okomplicerat, men jag tror att jag har fått grepp om det.

Representanthuset röstade redan förra året igenom ett sjukförsäkringsförslag. Sen dröjde det länge innan senaten röstade igenom en egen variant av reformen. De två förslagen skulle därefter kompromissas ihop till ett som återigen skulle upp för omröstning i båda kamrarna.

In träder Scott Brown. När han vann senatsvalet i Massachusetts blev han republikanernas fyrtioförsta röst, vilket innebar att de skulle kunna filibustra, och därmed stoppa, ett nytt förslag i senaten.

Det har pratats om att använda speciella budgetregler för att det bara ska krävas 51 röster för att få igenom förslaget i senaten. Men det som man har valt är att försöka rösta igenom senatens version av förslaget med ett antal tillägg, i representanthuset. Tilläggen måste sedan godkännas i senaten för att de ska gälla. Då behövs dock bara 51 röster för att vinna.

Även om inte tilläggen godkänns i senaten så kan president Obama skriva under senatens förslag och därmed ha lyckats reformera sjukförsäkringssystemet.

Det har under veckan sett mycket svårt ut för demokraterna att få ihop 216 röster, men ett positivt besked från kongressens budgetkontor, CBO, verkar ha gett dom medvind. CBO menar att representanthusets förslag skulle minska underskottet med 138 miljarder dollar de kommande tio åren, och med 1,2 biljoner dollar de tio åren efter det. Efter det beskedet har flera ja-röster trillat in för demokraterna.

Fortsättning följer.

1 kommentar:

Anonym sa...

Närmast otroligt hur du fortsätter att detaljstudera alla korrupta turer kring lagförslag (som du ju ändå inte vill veta hur de går till) men inte vågar diskutera en mycket större fråga som överskuggar alltihop. "President Obama" -- det är humor, det är humor.