2009-11-05

Approval över valresultat är ingen bedrift

De senaste dagarna har jag både sett, hört och läst några gånger kommentarer om att det ändå går hyfsat för president Obama, eftersom hans approval rating ligger på eller över valresultatet. Per Anders Engler sa det i SVT och den annars påläste och duktige Martin Gelin för fram det märkliga argumentet, både i sin blogg och i SvD:

"Gallup har siffror för Obama som visar hur stödet i olika sakfrågor minskat under året, men ett år efter valet är det generella stödet för Obama (51% "stöder hans jobb", 56% "tycker om" Obama) i stort sett identitskt med antalet som faktiskt röstade på honom – 52,9 %."

Om vi jämför Obamas approval med andra presidenters (sedan Eisenhower) genomsnittliga approval efter kvartal tre så kommer Obama näst sist. Om jag inte missat något så låg dessutom samtliga presidenter efter kvartal tre över sitt valresultat i approval rating.

Av detta ska man inte dra för långtgående slutsatser. Rimligen har debatten kring sjukförsäkringsreformen kostat Obama en del approval, han har så att säga investerat sitt politiska kapital. Går reformen igenom och tas emot väl av folket så borde investeringen betala sig i ökad approval rating.
Trots det så är det ändå ett mycket märkligt argument som Martin Gelin och andra framför. Historiskt är president Obamas approval rating efter tredje kvartalet nära botten.

7 kommentarer:

Martin sa...

Bra analys. Jag ser inte Obamas approval ratings som någon bedrift, men det är inte heller den katastrof det framställts som i en majoritet av svenska (inte amerikanska) medier. Och som du påpekar har det till stor del att göra med sjukvården, vilket förmodligen kommer att vända när det går igenom.

profanum_vulgus sa...

Är det inte något konstigt med number of measurements vilket verkar innebära att när det ökar så minskar populariteten.

Corona sa...

Två poster på raken om hur dålig bevakningen av Obama är. Här är ett tips för en tredje.

2001 när republikanerna förlorade guvernörsposterna i New Jersey och Virginia var det inte tal om att det skulle visa på ett ogillande av Bush och dennes politik. Med tanke på att båda valen är på delstatsnivå så är det en helt korrekt bedömning.

2009 när samma sak sker så skall det plötsligt ses som det, missnöje med den sittande presidenten.

Nu gäller det här dock den "liberala pressen" i USA. Och när jag tänker efter, det här måste ju vara lysande bevakning. Inte värt att ta upp alltså.
Tror det var en väldigt positiv beskrivning om Obama i Piteåbladet för några dagar sedan, eller om det var i Växjöbladet, det borde du skriva om istället.

Tobias Levander sa...

Obamas "approval rating" ligger ungefär på samma nivå som hans valresultat, vilket kan tyckas vara rätt naturligt ett tag in i presidentperioden.
Hans "approval" är för övrigt ungefär på samma nivå (möjligen till och med något högre) som George W. Bushs "approval" var både strax innan den 11 september 2001 och på valdagen 2004.

chall sa...

Oavsett vad jag tycker om GWBUsh har jag lite sv¨rt att köpa firrorna om hans popularitet som "tredje kvartalet" eftersom 11 sep hände i mitten av det kvartalet. Det var en sk extraordinäromständighet.

Detta till trots, Obama har låga siffror just nu. Det suger och han har inte levererat som han (lite övermodigt) lovade. Jag tror att han skulle tjänat mer på att inte lova alltför mycket första året... men visst, amerikanerna vill ha snabba lösningar - på allt.

Dock glömmer många att snabba lösningar inte alltid betyder hållfasta lösningar eller mer riks för brandk¨årsutryckningar. That¨s not their thing...

chall sa...

firrona är naturligtvis siffrorna. Det är hårt på morgonen före kaffe ;)

Tobias Levander sa...

Man ska komma ihåg att den amerikanska väljarkåren har blivit mer polariserad de senaste årtiondena. Det är förmodligen ingen slump att Bill Clinton, George W Bush och Barack Obama alla ganska snabbt fick se sina "approval ratings" hamna på föga övertygande nivåer.
Som chall skriver förklaras GW Bushs hyfsat höga siffra av 11 september. Efter det datumet fick GW Bush se sina siffror stiga från runt 50% till 90%.