2009-06-20

Striden om sjukförsäkringssystemet

President Obamas inledande fem månader på jobbet har gått rätt bra. Oavsett vad man tycker om hans stimulanspaket så drevs det igenom relativt smärtfritt, visserligen nästan helt utan republikanskt stöd, men utan att förlora opinionsmässigt. Obamas strategi har varit att angripa alla problem på en gång. Sjukförsäkringsfrågan är en sådan gammal surdeg som nu hanteras i kongressen, och det är nu som Obama verkligen kommer att prövas.

Obama är fortfarande populär hos amerikanska väljare, men de börjar bli skeptiska mot en del av den politik han bedriver. Oron över det stora budgetunderskottet är troligen det största hotet mot Obamas framtidsplaner, för de kostar nämligen ännu mer pengar. Ska planerna kunna drivas igenom måste antingen stora pengar sparas någon annanstans, eller skatter höjas.

Ett utkast på en reformering av sjukförsäkringssystemet fick sig en allvarlig knäck när kongressens oberoende budgetkontor sa att det skulle kosta ofantliga 1,6 biljoner dollar de kommande tio åren, och ändå lämna många miljoner amerikaner utan sjukförsäkring. Ett annat skulle kosta en biljon och även den lämna många utan försäkring. Republikanerna laddade sina kanoner fulla med den ammunitionen och sköt prick. Demokraterna säger nu att planerna måste trimmas. Men problemet är om de nya planerna blir för billig så kommer fortfarande många amerikaner sakna sjukförsäkring och problemet återstå.

Just nu är det hela mycket rörigt. I Sverige är vi vana vid att regeringen lägger fram förslag som riksdagen röstar igenom och att oppositionen har andra förslag. I USA jobbas det just nu både i senaten och representanthuset på olika förslag och dessutom inom olika utskott inom de respektive husen. Till det har vi alltså Vita huset som för tillfället håller sig hyfsat passivt, men såklart finns med i bakgrunden.

Vad vi kan konstatera är att med stor sannolikhet inte kommer bli någon uppgörelse över partigränserna. Möjligen kommer de tre republikanska senatorer som röstade för stimulanspaketet också rösta för denna reform, men så mycket mer än så blir det nog inte. Obamas största problem är de demokrater som visat sig skeptiska till delar av förslagen.

Det ska mycket till för att det inte blir någon sjukförsäkringsreform, men för att den ska vara en vinnande valfråga 2010 och 2012 så måste den täcka tillräckligt många amerikaner och få en acceptabel finansiering. Det kommer verkligen inte bli lätt.

Politico har en bra artikel om de mörka moln som hopar sig på himlen för Obama och sjukförsäkringsreformen.

3 kommentarer:

chall sa...

Det är alldeles sant att det är rörigt. Det blir ju inte mindre rörigt att ett "allmänt försäkringssytem" från federalt håll ska jämkas med delstaternas åsikter också.

Här i Tennessee, där jag bor, är det en het fråga eftersom TennCare (delstatssjukförsäkringen) har haft enorma problem och det är lite svårt att få igenom något som är "allmänt". Det kan kanske ha lite att göra med att TN är republikanskt och inte för skatter överlag?! Men även att det är stora problem med försäkringsbolagen som tjänar väldigt mycket pengar på systemet idag.

Överhuvudtaget är det en av sakerna som man diskuterar mest här - hur man ska kunna utvärdera vården och kostnader när det är så oerhörda skillnader mellan counties (typ smålandsting/län/kommuner) och sjukhuspriser, för att inte tala om hur stora skillnader det är på faktiska priser när man går till doktorn som oförsäkrad och försäkrad.

Just nu ligger frågan om "allämn sjukvård för barn" på bordet som en möjlighet. För vuxna finns det nog ingen chans att det går igenom. Alldeles för dyrt och skattepengar behövs.

Mathias Sundin sa...

Tack för ett intressant inlägg! Var i Tennessee bor du?

chall sa...

Det västra hörnet - Memphis. (ja, den nästfarligaste staden i USA baserat på invånare/brott.... efter Detroit...)

Om du vill lyssna lite mer på den aktuella debatten om sjukvården har NPR (national public radio) haft ett antal olika repotage från olika counties runt omkring i landet. Det poängteras ofta hur olika ersättningsnivåerna är från "landstingen" till läkarna/sjukhusen och vad för prover och behandling som erbjuds.