2008-06-04

Clinton vill inte bli vicepresidentkandidat

Hillary Clinton har enligt uppgift sagt till politiker från New York igår att hon gärna skulle överväga att bli vicepresidentkandidat om Barack Obama frågade henne. Det ingår också i hennes medarbetares talking points för dagen:

Today, Senator Clinton was asked whether she was open to the idea of running as Vice-President and repeated what she has said before: she will do whatever she can to ensure that Democrats take the White House back and defeat John McCain.

Jag tror dock inte alls att hon egentligen vill. Men det är ett smart drag. Hon framstår som enande och om Barack Obama inte väljer henne är det hans val. Han valde bort henne. Han valde att inte ena partiet. Om han förlorar i november kommer det lyftas fram som en anledning varför.

För att det verkligen skulle få effekt borde hon dock redan igår sagt att han nu vunnit. Vad är det egentligen hon ska sitta och fundera på? Hon har inget val.

DN, SvD.

7 kommentarer:

Anonym sa...

HC framstår inte som enande när hon i ena delen av valkampanjen föreslår att BO skall bli hennes VP-kandidat och nu göra en total helomvändning och medelst läpparnas bekännelse antyda att hon kan tänka sig att bli vp-kandidat åt BO. Det är inte trovärdigt och det skadar det demokratiska partiet ytterligare.

Har inte hon "hjälpt" demokraterna tillräckligt nu?

Anonym sa...

... Dessutom, om demokraterna förlorar valet i höst är det inte alls enbart på grund av BO, utan på grund av HC ovilja att erkänna sig besegrad, hennes monumentala oförmåga att verka enande och hennes allmänna framtoning som långt fler än konservativa stör sig på. Hon har varit, är och förblir en splittrande kraft i USA.

Skulden kan omöjligen enbart läggas på BO om han förlorar. Vinner JM så är det för att han var bättre och för att HC splittrade det demokratiska partiet och även splittrade landet än mer än kanske GWB gjort.

Hon framstår *inte* i något enda litet avseende som en enande kraft.

Tobias Levander sa...

Det påstås ofta, som av anonym ovan, att HRC skadat demokratiska partiet genom att stanna kvar i primärvalskampen och att det skulle vara hennes fel om Obama förlorar i höst. Jag tror att detta är starkt överdrivet.

Den långa primärvalskampen har gjort Obama starkare, smartare och bättre på att hantera de tuffa frågorna och avslöjandena.

Man ska heller inte glömma att det varit väldigt jämnt mellan de två kandidaterna och att Clinton faktiskt har fortsatt att vinna primärval in i det sista. Det måste vara ganska svårt att övertyga en kandidat som fortsätter vinna primärval och vars motståndare inte kan göra anspråk på den majoritet som krävs för nomineringen, att sluta.

Clinton har sin chans att bidra till partiets enighet genom att agera som en god förlorare (förvisso inte hennes starkaste gren) och ge entusiastiskt stöd till Obama under den närmaste närmaste tiden. Gör hon inte det, då börjar det ligga mer substans i påståendena om att hon är till skada för sitt parti.

Tobias Levander sa...

F ö kan det ha funnits simpla ekonomiska skäl till att HRC inte gav upp i går. Hennes kampanj är skuldsatt och hon behöver ha in pengar för att betala åtminstone lite av skulden, som i hög grad är till henne själv (hon har lånat ut stora belopp till kampanjen). Därför uppmanade hon i talet sina anhängare att besöka officiella hemsidan, där man på ett föga diskret sätt ombeds lämna bidrag. Det är lättare att få in pengar om man fortfarande är kandidat än om man redan erkänt sig besegrad.

Unknown sa...

Tobias:

Hillarys privatekonomi såväl som kampanjekonomi är totalt ointressant.

Din sista kommentar visar bara att även du inser att HC skadat demokraterna men du förstår henne eftersom "hon behövde få in pengar".

Face it, Hillarys ego har sänkt demokraterna och fortsätter att göra.

Tobias Levander sa...

Hillary Clinton bidrog inte direkt till att samla partiet då hon inte drog sig ur i tisdags, men jag tror att hennes 24 timmars väntan med besked kommer att vara av ytterst liten betydelse i november.
Vad gäller den skada tidigare skeden av den långa valrörelsen gjort det demokratiska partiet, tror jag att den uppvägs av fördelar som miljontals nya registrerade demokrater, ökad fundraising och att Obama tvingats bli en bättre kampanjpolitiker. Det kommer han nog att ha nytta av i höst.

Unknown sa...

Jag tror också han kommer ha nytta av det, men jag tror inte det uppväger HC:s agerande.