2008-05-07

Exit poll: Clinton vinner Indiana

Enligt en exit poll vinner Hillary Clinton både bland män och kvinnor i Indiana. Männen utgör 45 % av de röstande, Clinton vinner dem med 51-49. Kvinnorna utgör följaktligen 55 % av väljarna och Clinton vinner dem med 53-47.

Om Barack Obama förlorar nomineringen skulle 17 % av de som röstar idag rösta på John McCain i november. Om Clinton förlorar skulle 19 % rösta på McCain. 11 % av de röstande säger att de är republikaner och 23 % oberoende.

Som tidigare vinner Clinton bland lågutbildade och Obama bland högutbildade. Obama vinner väljarna i åldern 17-39 år. Clinton 40 år och äldre. Obama vinner också gruppen med allra lägst inkomst, under 15 000 dollar. Sen vinner Clinton alla inkomstgrupper utom den näst högsta.

Inga kommentarer: