2008-05-25

The Amazing Money Machine

Hillary Clinton byggde den mest formidabla fundraisingmaskin som någonsin setts. Det fanns bara ett fel. Hon byggde den gamla modellen. Barack Obama byggde den nya och den krossade den gamla.

The Atlantic har en mycket intressant artikel om hur fundraising i USA har utvecklats sedan den nya kampanjfinansieringslagen trädde i kraft. Den lagen satte stopp för stora summorna direkt till kandidaterna, soft money, och satte ett tak på 2000 dollar per person, numera 2300. Den som drev igenom det nya systemet var ironiskt nog John McCain.

Inga kommentarer: