2008-04-11

Papa John

New Republic har en lång och mycket intressant artikel som beskriver den inre dynamiken i John McCains kampanj. Medarbetare till McCain känner ofta en mycket stor lojalitet till honom men tål inte alltid de andra som också tävlar om hans gunst. Tydligast är konflikten mellan John Weaver, den numera sparkade strategen och Rick Davis, nuvarande kampanjmanager.

"The McCain internal world is very dysfunctional," says one McCain adviser. "But the overwhelming function is the huge love everyone has for McCain. That's the functional part that holds it all together."

Inga kommentarer: