2008-04-23

Mer exit poll-resultat

Vapenägare väljer Clinton över Obama med 58 % mot 42 %. De som går ofta i kyrkan väljer Clinton över Obama 59-41.

Ekonomin är den viktigaste frågan för väljarna i Pennsylvania. 55 % väljer ekonomin med Irak på andra plats på 28 %. Av de som sätter ekonomin ettan röstar 56 % på Clinton och 43 % på Obama.

Inga kommentarer: