2008-04-23

Exit poll

Av de röstande är 58 % kvinnor enligt en exit poll från MSNBC. Av dessa röstade 55 % på Clinton och 44 % på Obama. Följaktligen var 42 % män. Av dem röstade 53 % på Obama och 47 % på Clinton.

Om vi lägger ihop så får vi alltså ett övertag för Clinton med ungefär 52-48. Vilket verkar stämma med den exit poll Drudge Report kom över.

Inga kommentarer: