2008-01-03

Väljarna skapar nyheter

Man tror ju lätt att allt i en sån här enorm kampanj som pågår är oerhört välregisserat. Men i en demokrati kan inte regissera väljarna och deras frågor. På McCains möte blev en fråga och hans svar om hans ålder en nyhet i TV och tidningar. Samma sak med en fråga om hur Rudy Giuliani tänkte kring utnämningar av vicepresident, utrikes- och försvarsminister.

Demokrati är häftigt.

Inga kommentarer: