2008-01-16

Vallokalsundersökning Michigan

Som vi såg i de tidiga resultaten så var ekonomin viktigaste fråga. 55 % tyckte så i det slutgiltiga resultatet och det var där Mitt Romney tog hem segern. Av dessa väljare röstade 42 % på Romney men bara 29 % på McCain. Av de som tyckte att Irakkriget är viktigaste fråga, 17 %, röstade 41 % på McCain och 31 % på Romney.

I Michigan får förutom republikaner också demokrater och independents rösta. Många independents röstade år 2000 då McCain vann i Michigan. Nu gick färre av dessa och röstade och det hjälpte inte att han tog hem dessa grupper. Romney vann klart hos republiker, 41 - 27, som utgjorde 67 % av de röstande.

Intressant är också att Romney tog hem gruppen born-again christians som utgjorde 38 av de republikanska väljarna. Han fick 33 % av deras röster mot Huckabees 31 %.

Att Romney är född i Michigan och att hans far var guvernör där på 60-talet spelade också roll för väljarna. 41 % av de republikanska väljarna sa att hans anknytning till delstaten var en viktig faktor i deras val.

Inga kommentarer: