2008-01-15

Tidiga resultat från exit polls

Ekonomin är viktigaste frågan. 70 % säger att den amerikanska ekonomin är "poor".

57 % säger att sakfrågorna är viktigare än ledaregenheter, 40 %. Det talar för Romney.

68 % av de röstande är republikaner, det är upp från 45 % 2000. Det talar för Romney. Andelen independentans är 25 %. Romneys kampanj sa att de låg bra till om andelen var under 20 %.

Inga kommentarer: