2008-01-04

Independants gav Obama segern

Även independants som inte tillhör något parti får rösta. De gav segern till Obama. Över 40 % av dessa röstade på Obama, men bara 17 % på Clinton. Hos demokrater var det betydligt jämnare. Totalt utgör independants ca 20 % av de röstande.

I New Hampshire brukar independants utgöra ungefär 40 %. Det bådar med andra ord gott för Obama.

Inga kommentarer: