2008-01-04

Få andrahandsröster till Clinton

Rapporter från demokraterna säger att få andrahandsröster från folk som röstade på Biden, Dodd, Richardson osv går till Clinton utan istället väljer Edwards och Obama. Johan Ingerö har ett exempel på det.

Inga kommentarer: