2007-12-07

The Speech

Ända sedan kampanjen började, och troligen långt innan dess, har Mitt Romney och hans rådgivare diskuterat om han ska, eller inte ska, ge The Speech. Talet om hans religion, den illa ansedda mormonismen. Eller det korrekta namnet, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Att vara färgad eller kvinna är inte långre en nackdel om du vill bli president, men att vara mormon är det. Eller var det, kanske man ska säga nu? Mitt Romneys tal - som han nu efter vikade opinionssiffror bestämt sig för att hålla - var nämligen något som kanske till och med gjorde hans religion rumsren.

Kommentarerna kring talet är nästan enbart positiva. Jag har sett det och är imponerad, även om det som sekulariserad svensk är svårt att förstå religions roll i USA och i amerikansk politik. På ett mycket skickligt sätt hänvisade Romney fler gånger till Amerikas grundande. Hur människor kom till det stora landet i väster eftersom de förtrycktes och förbjöds utöva sin religion i Europa. Han gjorde också klart att ingen kyrka skulle styra honom som president. De enda han ska tjäna är folket. Han pratade om den religiösa toleransen men tog också avstånd mot avarterna inom islam.

Och inramningen. Wow. Talet ägde rum i George H. W. Bushs Presidential Library vilket innebär att talarstolen bär presidentens sigill. Det var inte svårt att tro att det var en president som stod där, inte bara en presidentkandidat.

Talet var inte heller så långt, knappt 20 minuter. Det gör att en hel nog orkar se det. Och det innehöll såklart flera passager som passar utmärkt för att klippa in i TV-inslag.

Marc Ambinder beskriver Mitt Romneys prestation och jag instämmer:

"He may accomplished the improbable: giving a speech that actually moves hearts and moves, a speech that actually persuades, a speech that may have succeeded in moving the public's perception of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints from outside the circle of "normal" to a few lengths inside it."

Andra mediekommentarer hittar ni här, här och här. Hela talet finns att läsa en bit ner om ni klickar här, eller varför inte se det här:

2 kommentarer:

Niklas Frykman sa...

Så lurigt av honom! Det måste väl vara så nära ett endorsement från Bush d.ä. man kan komma - att få hålla tal bakom hans sigill. Och det lät på Romney som att gubben satt i publiken också.

Bra tal f.ö. Han är inte en gudabenådad talare som Bill Clinton men han duger.

Mathias Sundin sa...

Yes Bush introducerade honom. Jag tror inte man kan se det som en endorsement, han sa något om i början att fler kandidater skulle komma dit. Men det lär ju inte ha klipps med i nyhetsinslagen så för folk kändes det nog som en endorsement.