2007-07-31

Förväntningar

Ska hållas nere. Det har Fred Thompsons kampanj lärt sig nu. 3,4 miljoner dollar bidde det under juni månad. Ett inte alls dåligt resultat men eftersom någon i kampanjen babblat om en målsättning på 5 miljoner skriver de flesta nu just det. Att resultatet var sämre än förväntat. Negativa rubriker istället för bra. Om de hade sagt 1,5 mille och det blivit mer än det dubbla hade rubrikerna varit positiva.

Flest donatorer kommer från hans hemmastat Tennessee, 780 stycken, eller 30 procent av samtliga. Genomsnittliga bidraget ligger på 470 dollar. Thompson har gjort av med 625 000, varav 106 000 på löner, knappt 67 000 på webprylar.

The Fix har fler detaljer.

Inga kommentarer: