2007-07-16

Fler slutar hos McCain

Avhoppen från John McCains kampanj fortsätter. Nu är det hans kommunikationsteam som lämnar skeppet. Det blir för McCain att bygga upp hela kampanjen nästan från scratch.

Inga kommentarer: