2007-06-28

Dean eller Obama?

Howard Dean byggde under förra presidentvalet en imponerande gräsrotskampanj som lyfte fram honom till första plats, innan han kraschade under de första primärvalen. Under andra kvartalet 2003 fick han bidrag från 59 000 personer. Obama kommer landa på över 140 000. Under hela 2003 bidrog 280 000 personer till Deans kampanj. Det klarar Obama alltså nästan på ett halvår. Som sagt, Obamas gräsrotsstöd är imponerande.

Inga kommentarer: