2007-06-25

Bloombergs inre kärna

Bloggen TheFix tittar närmare på borgmästare Mike Bloombergs inre kärna av medarbetare. För att ha två gånger blivit vald som republikan är det väldigt många demokrater.

Inga kommentarer: