2007-05-02

McCain är stark i tidiga stater

John McCains kampanj går lite knackigt just nu även om han jobbar hårt på att få den på fötter igen genom ett annat tal och en officiell kampanjlansering häromveckan. Han har långsamt halkat efter Giuliani och Romney och Thompson flåsar honom i nacken. Men i de tre första delstaterna, Iowa, New Hampshire och South Carolina ligger han bra till, i alla fall enligt dessa undersökningar från ARG:

Iowa:
  • Edwards 27%, Clinton 23%, Obama 19%
  • McCain 26%, Giuliani 19%, Romney 14%, F. Thompson 13%
New Hampshire:
  • Clinton 37%, Edwards 26%, Obama 14%
  • McCain 29%, Romney 24%, Giuliani 17%
South Carolina:
  • Clinton 36%, Obama 24%, Edwards 18%
  • McCain 36%, Giuliani 23%, F. Thompson 10%
Edwards är fortsatt stark i Iowa och Obama är väldigt svag i New Hampshire.

Inga kommentarer: