2007-05-11

Demokraterna spelar snyggt

Jag har visserligen en annan personlig åsikt än demokraterna har i Irakfrågan, men jag måste medge att de spelar det politiska spelet snyggt. Det har de gjort sedan de vann valet i höstas. Snabbt som attan genomförde de det program som de gick till val på och efter det har de långsamt ökat pressen på Bush, Vita huset och republikanerna.

Till att börja med var det ganska menlösa saker som röstades igenom i kongressen, som inte hade någon direkt inverkan på kriget i Irak. Nu när det kommer till pengarna för en fortsatt finansiering av närvaron i Irak har de balanserat på slak lina, men står upprätt fortfarande. Att villkora pengarna med ett tillbakadragande under hösten har stöd hos det amerikanska folket. När Bush la in sitt veto mot förslaget så hade han folket mot sig.

Istället för att göra som John Edwards sitter på bänken och tycker, att demokraterna borde skickat exakt samma förslag till Bush, så skickar de nu ett annat, lite annorlund utformat. Om de skulle göra som Edwards tycker skulle de snabbt förlora mittenväljarna stöd. Väljarna stödjer demokraternas linje, men vill samtidigt att de ska vara konstruktiva och framförallt inte skada trupperna på marken. Det nya förslaget innebär att pengar tillförs för två månader, sen måste Bush rapportera hur utvecklingen går och kongressen tar då ställning till om ytterligare pengar ska tillföras för fortsatt krigföring eller för ett tillbakadragande. Bush säger att han ska lägga in sitt veto även mot detta förslag.

Samtidigt sitter Bush med en trumf på hand. Klockan tickar i Irak, som han säger. Tar pengarna slut och trupperna därför inte får ammunition, ny skyddsutrusning och så vidare, så kommer han med stark trovärdighet kunna beskylla demokraterna för att amerikanska soldater dör. Då kommer opinionen vända mot dom igen.

Det är som sagt slak lina för demokraterna, men de håller balansen hittills. Det första halvåret av demokratiskt styre i kongressen tror jag inte har minskat deras chanser i valet 2008, tvärtom.

Inga kommentarer: