2007-03-06

John Edwards the DVD

70 000 exemplar av en DVD, som ni kan se här, skickar John Edwards ut till väljare i Iowa, den första delstaten att rösta nästa år. Som han för övrigt besökt sjutton gånger sedan han och John Kerry förlorade senaste det begav sig. I DVD:n presenterar han sin plan för universal health care, som också finns mer detaljerat beskriven på hans hemsida.