2007-01-12

Rubriksättning

Från DN:

Bildt slipper förundersökning

Från SvD:

Ingen misstanke mot Bildt

Inga kommentarer: