2007-01-16

Demokraterna börjar puckla på varandra

John Edwards talade i New York i måndags, på Martin Luther King Day, i samma kyrka som King 40 år tidigare klargjorde sitt motstånd mot Vietnamkriget. Likt King så talade Edwards mot Irakkriget och president Bushs eskalering, som Edwards kallar det. Han gav också en fin bredsida åt sina motståndare Obama och Clinton när han sa att de som idag sitter i kongressen har ett ansvar att stoppa det här, att tystnad är ett förräderi, "silence is betrayal".

Hillary Clinton var inte sen att svara men skickade fram en medarbetare:

"In 2004, John Edwards used to constantly brag about running a positive campaign. Today, he has unfortunately chosen to open his campaign with political attacks on Democrats who are fighting the Bush administration's Iraq policy."

Edwards har varit skicklig på att komma med i debatten sedan han officiellt blev presidentkandidat i mellandagarna. Den här attacken får extra uppmärksamhet eftersom det är första meningsutbytet mellan demokraternas toppnamn inför presidentvalet. Han använder ord som går hem bra inom vänsterkrafterna i bloggosfären där ordet eskalering först började användas. Edwards myntade också ordet McCain-doktrinen för den truppökning som nu Bush föreslår.

Inga kommentarer: