2006-12-04

PM Nilsson om "Planeten"

Via Hax hittar jag PM Nilssons ledare om SVT:s serie Planeten:

"Antikapitalism, antiglobalisering, frihandelsmotstånd, starkt stöd för statliga ingripanden i ekonomin, rop på höjda skatter, en bergfast tro på återreglering av marknader, stopp för rörlighet av människor, kapital och varor.Förra gången var det klasssamhället som skulle bekämpas, nu är det växthuseffekten. Socialismen är tillbaka med full kraft."

Inga kommentarer: